ADUANES

 

Quina documentació he d’aportar a l’hora de fer enviaments internacionals?

Si el destí del teu enviament és un país que no pertany a la Unió Europea no cal que aportis cap documentació. Si el teu enviament va destinat a una país extracomunitari o a determinades Illes ens hauràs d’aportar una factura comercial o proforma i en algunes ocasions també el DUA d’exportació.

Quan es necessita una factura comercial?

Cal una factura comercial pels enviaments oríginaris o destinats a països que no siguin membre de la Unió Europea.

Has d’imprimir 3 còpies de la factura comercial, signar, segellar i posar la data a cadascuna de les còpies i enganxar-les al paquet mitjançant un packing-list o un sobre.

Mai està de més, si li dones una còpia al conductor que et recull la mercaderia. En cas de que no disposis de factura comercial te’n podem fer arribar una de mostra perqué l’omplis amb les teves dades.   

Quins són els països que conformen la Unió Europea?

A dia d’avui els països que formen la Unió Europea són: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgaria, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.

Què ha de contenir la factura comercial?

Una factura comercial ha de contenir com a mínim el següent: Número de factura, data d’expedició, Raó social completa tant del remitent com del destinatari, NIF o CIF de tots dos, declaració detallada del producte i de la quantitat, preu unitari i preu total dels productes enviats en la moneda pactada amb el client.

Què és una aduana?

Una aduana és un espai públic del govern d’un estat a on treballen els agents aduaners. Aquests funcionaris són responsables d’entre d’altres funcions, de dur el control de l’entrada i la sortida de mercaderies del país. Normalment les aduanes es troben a prop de les fronteres.

 Quina mercaderia està subjecte a impostos y/o arancels?

Qualsevol mercaderia que s’envïi cap o desde un país que no formi part de la Unió Europea està subjecte a despeses aduaneres i s’hauràn de fer front perquè l’enviament pugui ser autoritzat a entrar al país. Els arancels o impostos normalment es fan pagar al destinatari de la mercaderia.

Què és el despatx d’aduanes?

Cada mercaderia que surt de la Unió Europea ha de passar per l’aduana del país de destí.

Allà els funcionaris del govern la revisen per verificar que els paquets no contenen substàncies il.legals i també per evaluar els arancels o impostos d’acord amb el tipus, quantitat i valor de la mercaderia enviada.

 Qui ha de pagar les despeses aduaneres?

Normalment les ha de pagar el destinatari. L’agència de transport contactarà amb ell per informar-lo de l’import de les despeses i reclamar el seu pagament.

És important que l’hora d’enviar un paquet, el teu client estigui al corrent de que haurà de fer front a aquestes despeses i que verifiquis que està disposat a pagar-les.

Si vols saber quin serà aquest import, hauries de posar-te en contacte amb les aduanes del país de destí i consultar-los. Els imports varien d’un país a un altre.

En cas de que el receptor es negui a pagar, el remitent serà qui se n’haurà de fer càrrec.  

Què és el DUA d’exportació?

El DUA o Document Únic Administratiu és un imprès aduaner obligatori per l’intercanvi de mercaderies entre empreses de països membres de la unió Europea i també d’empreses de paísos extracomunitaris i té caràcter de declaració tributària.