COM CALCULAR EL PES VOLUMÈTRIC

Si no saps com es calcula el volum d'un paquet i com l'apliquen els transportistes en les seves tarifes, en aquest apartat t'ho ensenyem:

El cost d’un enviament varia segons el pes i el tamany (volum) de la mercaderia que s’envia.

Totes les empreses de paqueteria acostumen a fer servir el pes volumètric i no el pes real per calcular les seves tarifes, ja que els vehicles amb els quals realitzen els serveis s’acostumen a omplir abans d’arribar al seu límit de pes.

Si a l’hora de fer les seves ofertes de transport, només tinguéssin en compte el pes real, segurament ni tan sols cobririen costos.

És per això que quan el paquet té una elevada relació tamany/pes, per exemple un paquet molt gran i de poc pes, es fa necessari calcular el pes volumètric del paquet.

Per calcular el pes volumètric, el primer que s’ha de saber és el volum o tamany cúbic d’un paquet.

El volum no deixa de ser res més que mesurar l’espai físic que ocupa un paquet.

Per fer-ho apliquem la següent fòrmula:

Volum d’un paquet = Amplada del paquet en cms X longitud del paquet en cms X Alçada del paquet en cms.

És a dir, si vols enviar un paquet de 25 centímetres d’amplada X 30 centímetres de llarg X 40 d’alçada, el volum es calcularà així:

0’25 X 0’30 X 0’40 = 0’03m3

El que vol dir que el volum d’aquest paquet és de 0’03 metres cúbics, que és l’unitat de volum emprada a Espanya.

Un cop ja sabem el volum del paquet, per determinar el pes volumètric només ens caldria multiplicar-ho pel factor de conversió.

¿I què és el factor de conversió?

El factor de conversió transforma el tamany cúbic (volum) en pes facturable.

Cadascuna de les agències de paqueteria estableix les seves pròpies regles per calcular el seu propi pes volumètric i aplica lliurement el seu propi factor de conversió.

Les empreses de transport acostumen a utilizar per facturar els seus serveis de paqueteria, el valor més alt d’entre el pes real i el pes volumètric.

Per exemple, a ECOPAQ el factor de conversió pels enviaments a Espanya o pels seveis aeris urgents és de 200 quilos per cada metre cúbic (200 kgs/m3).

Com més petit sigui el factor de conversió per tu serà millor, ja que voldrà dir que pagaràs menys pels teus enviaments.

Posem un exemple pràctic?

Si has d’enviar un paquet a Bilbao de 40 centímetres d’amplada, 50 centímetres de llargada i 60 d’alçada, el pes volumètric es calcularia així:

0’40 X 0’50 X 0’60 = 0’12m3   És a dir, aquest paquet té un volum (tamany cúbic) de 0’12 metres cúbics.

Aquest volum serà igual sempre, sigui quina sigui l’agència de transport i si volem convcertir-ho a pes volumètric (que és el pes que et facturaràn) seria:

0’12m3 X 200 (factor de conversió Ecopaq) = 24

Així doncs, el pes volumètric ( i facturable) segons les regles d’Ecopaq serien 24 quilos.

 

¿Et queden dubtes? Escriu-nos i els resoldrem de seguida.